Privacyverklaring TrouweninDrenthe.nl / Genista Communicatie

Deze website TrouweninDrenthe.nl is eigendom van Genista Communicatie VOF te Bolsward.
Binnen Genista Communicatie gaan wij met grote zorgvuldigheid om met alle persoonsgegevens die wij ontvangen en beheren. Alle persoonsgegevens waar wij binnen ons bedrijf de beschikking over krijgen worden op veilige en goed beveiligde apparatuur opgeslagen. Persoonsgegevens waar wij geen gebruik meer van maken worden definitief uit onze bestanden verwijderd.

Bij het verwerken van privacygegevens houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. 
Het verwerken van privacygegevens binnen Genista Communicatie VOF valt binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen. Derhalve zijn wij vrijgesteld om deze aan te melden bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

Privacyverklaring:

Bij het verwerken en opslaan van persoonsgegevens werken wij volgens de eisen die de privacywetgeving stelt.  

  • Via deze privacyverklaring vermelden wij met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken en opslaan.

  • Onze verzameling van persoonsgegevens beperken wij tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;

  • Wij vragen onze partners om toestemming om de persoonsgegevens te verwerken, in de gevallen waarin hiervoor toestemming is vereist;

  • Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om alle persoonsgegevens te beschermen. Dit eisen wij ook van eventuele externe partijen die deze persoonsgegevens te verken krijgen. 

  • Wij respecteren uw recht door uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

  • Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 03-07-2021.
Bezoek ook de website:

Trouwen in Overijssel

Volg ons op social media